Bygg // Bygg og byutvikling

Oslo Skatehall

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF bygger Oslo Skatehall på Voldsløkka. Anlegget vil være en viktig møteplass for unge, og bidra til å dekke det økende behovet for lavterskeltilbud og uorganisert idrett. Det arkitektonisk spennende prosjektet er gjennomført med høy grad av brukermedvirkning, og Atkins har hatt prosjektledelsen.

Les mer