Bygg og byutvikling // miljø

Trygve Lies Plass

Gjennom smart, bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling ville Bymiljøetaten i Oslo gjøre Trygve Lies Plass på Furuset til et grønt mobilitetssenter, tilrettelagt for både gående, syklende, busser og t-bane. En stor plan- og designkonkurranse ble arrangert, med Atkins som prosjektleder.

Les mer
Bygg og byutvikling // miljø

Ren By Oslo

Med prosjektet «Ren By Oslo» ville Bymiljøetaten i Oslo legge til rette for å gjøre hovedstaden til Europas reneste by. Smart teknologi og effektiv organisering er viktige stikkord for løsningene prosjektet foreslår. Atkins har hatt en sentral rolle i prosjektorganisasjonen.

Les mer